Üniversitemizde 4 Enstitü, 10 Fakülte, 6 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Enstitüler

Fakülteler

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulları

2016 Abant Izzet Baysal Universitesi