Üniversitemize Kayıtlanan Öğrencilerin Kredi-Burs Olanakları

Üniversitemiz öğrencilerinin kredi, burs, v.b. maddi yardım taleplerini aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan karşılayabilmektedirler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu

Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi için başvuru yapan öğrencilerin ailevi durumları, maddi imkânları, v.b. koşullar değerlendirilerek uygun görülen öğrencilere, öğrenim veya katkı kredisi veya her ikisini de alabilmektedirler. Bu imkândan yararlanacak öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tespit edilmektedir.

 

Belediyeler

İl ve ilçe Belediye Başkanlıklarınca başarılı öğrencilere burs imkânı sunulmaktadır. Bu burslar, genellikle öğrencinin memleketindeki belediyelerce verilmektedir. Şartları hakkında, burs başvurusu yapılan Belediye Başkanlıklarından bilgi alınması gerekmektedir. Burs verilecek öğrencilerin tespiti için değerlendirme, Belediye Başkanlığınca yapılmaktadır. Öğrencilerin, başarı durumları öğrenim süresi boyunca takip edilmekte olup, başarısız olan öğrencilerin bursları kesilmektedir.

 

Sanayi ve Ticaret Odaları ve Borsa Birlikleri

İl ve ilçelerde bulunan Sanayi ve Ticaret Odaları ile Borsa Birliklerince başarılı öğrencilere öğrenim yardımı olarak burs verilmektedir. Şartları hakkında, burs başvurusu yapılan Oda Başkanlıklarından bilgi alınması gerekmektedir.  Burs verilecek öğrencilerin tespiti için değerlendirme, kurumca yapılmaktadır. Öğrencilerin, başarı durumları öğrenim süresi boyunca takip edilmekte olup, başarısız olan öğrencilerin bursları kesilmektedir.

 

İzzet Baysal Vakfı

* Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin dört yıllık birinci öğretim (gündüz) bölümlerine/programlarına en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran lisans öğrencilerine Vakıf tarafından burs verilmektedir.

* Bölüm/program birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu'lu bir öğrenciye daha vakıf tarafından burs verilmektedir. (Bu öğrencilerin Bolu merkez veya ilçelerinde (bağlı köyleri dahil) doğup, yine Bolu merkez veya ilçelerinin (bağlı köyleri dahil) nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.)

 

Türk Eğitim Vakfı

Ülke genelinde, Üniversitelerde yükseköğrenim gören öğrencilere burs imkânı sağlanmaktadır. Her yıl burs verilen eğitim alanı değişmekte olup ilgili okullara bilgi gönderilmektedir. Burs alacak öğrencilerin tespiti ilgili Fakülte Dekanlıklarınca yapılmaktadır. Öğrencilerin, başarı durumları öğrenim süresi boyunca takip edilmekte olup, başarısız olan öğrencilerin bursları kesilmektedir.

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Dernek tarafından yapılan başvurular değerlendirilerek, uygun görülen öğrencilere burs imkânı sağlanmaktadır. Öğrencilerin, başarı durumları öğrenim süresi boyunca takip edilmekte olup, başarısız olan öğrencilerin bursları kesilmektedir.

 

Diğer Ticari Şirketler ve Kuruluşlar

Bu tür şirket ve kuruluşlar, kendi maddi imkanları dahilinde ticari pozisyonuna göre başarılı öğrencileri burs verebilmektedirler. Çoğunun belirli bir burs verme planları yoktur. Başvurular, yapılan müracaata göre değerlendirilip karar alınabilmektedir.
 
2016 Abant Izzet Baysal Universitesi