NEDEN BAİBÜ ?

Öğretim kalitesi, tesis yeterliliği ve coğrafi konumu ile üniversitemiz her zaman öğrenci adaylarının öncelikli tercihi olmuştur. Bolu’nun, İstanbul ve Ankara’ya olan yakınlığı özellikle bir tercih sebebidir. Bununla birlikte Üniversitemiz, her zaman daha iyiye ulaşmayı hedefleyen yenilikçi akademisyenleri ve öğrenci odaklı anlayışı ile kaliteli eğitimi en iyi şartlarda sunmaktadır. Üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere, doğanın kalbinde yer alan kampüsü, öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel olanakları ve spor alanları ile en uygun eğitimi ortamı sağlanmaktadır.

Türkçe Tanıtım Klibi

SOSYAL MEDYADA BAİBÜ

Pусский

عربى

Français

English

ÖĞRENCİLER BÖLÜMLERİNİ ANLATIYOR

2023

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA AİT TANITIM KATALOGLARINI İNCELEYİN

BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

MENGEN MESLEK YÜKSEKOKULU

GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU

MEHMET TANRIKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

BOLU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MUDURNU SÜREYYA ASTARCI MESLEK YÜKSEKOKULU

SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU

YENİÇAĞA YAŞAR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU

BURSLAR

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Verilecek Burslar

Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verilecektir. 2019 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. “YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. 

Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Tıklayınız

Kredi ve Yurtlar Kurumu

Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi için başvuru yapan öğrencilerin ailevi durumları, maddi imkânları, v.b. koşullar değerlendirilerek uygun görülen öğrencilere, öğrenim veya katkı kredisi veya her ikisini de alabilmektedirler. Bu imkândan yararlanacak öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tespit edilmektedir. 

İzzet Baysal Vakfı

* Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin lisans birinci öğretim (gündüz) programlarına en yüksek puanla birinci sırada yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere İzzet Baysal Vakıf tarafından burs verilmektedir.

* Yine bu programlara yerleşen birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu’lu (nüfus kaydı Bolu merkez ve ilçelerinde olan) bir öğrenciye daha İzzet Baysal Vakıf tarafından burs verilmektedir.

SAĞLIK

Üniversitemiz Sağlık Merkezi’nin temel amacı öğrencilerimize, akademik ve idari bütün personelimize kapsamlı olarak, koruyucu sağlık hizmetleri dahil, nitelikli “Temel Sağlık Hizmetleri” sunmaktır.  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tıbbi malzeme ve büro malzemesi desteği sağlanarak,  hizmetlerin izleme ve değerlendirilmesi daha çağdaş yöntemlerle yapılmaktır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan MEDİKO birimi, şu anda 2 hekim, 1 diş hekimi, 2 psikolog, 3 hemşire, 1 laborant ve 1 diş teknikeri ile hafta içi günlerde 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. MEDİKO, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi KYK İzzet Baysal Kız Yurdu B Blok zemin katındadır. 

ÖĞRENCİLERİMİZİN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIK HAKKI VE TEDAVİ GİDERLERİNİN  KARŞILANMASI İLE İLGİLİ REHBER

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilecek olması nedeni ile ikametgahı Türkiye’de olan kişiler aynı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda Üniversitemiz öğrencilerinin Genel Sağlık Sigortalılıkları hakkında aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler; Bu statüde yer alan öğrencilerimiz çalışmaları karşılığında Genel Sağlık Sigortalılıklarını kazanmış olmalarından dolayı (Üniversitemiz bünyesinde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışan ve staj görevini yerine getiren öğrencilerimiz bu kapsamda değerlendirilmez) gerçekleştirmeleri gereken ekstra bir işlem gerekmemektedir. Sosyal güvenlik aktivasyonlarının yapılmamış olması durumunda bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurularak aktivasyon işlemi gerçekleştirilmelidir.

2) Herhangi bir işte çalışmayan;  

a) Aile fertleri tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler,Öğrencilerimiz aile fertleri içerisinden (anne, baba, eş) sosyal güvencesini sağlayacak olan üyesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi içerisinde tanımlanmış olması gerekir. Bu işlemler eğitim öğretim dönemleri itibari ile temin edilecek Öğrenci Belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne teslim etmek suretiyle güncellenmelidir.

b) Yaş sınırı olmaksızın ailelerine ait sosyal güvencesi bulunmayan veya 25 yaşını doldurmuş öğrenciler;Aile fertleri (anne, baba,eş) içerisinde sosyal güvencesi olan ferdin bulunmaması durumunda öğrencimizin aile fertleri tarafından, 25 yaşını doldurmuş olan öğrencilerimiz ise kendileri tarafından öğrenci belgesi ile birlikte, adrese dayalı nüfus sitemine göre ikamet adreslerinin bulunduğu il veya ilçe merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. Gelir tespiti sonucunda aile bireyleri başına asgari ücretin üçte birinden az gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz, giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmak üzere Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Tespit sonucunda asgari ücretin üçte birinden daha fazla gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz aylık ödeyecekleri tutarlar belirtilerek (bu tutar gelir seviyesine göre değişkenlik göstermektedir) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. 

3) Yeşil Kart sahibi olan öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Yeşil Kart verilmiş olan öğrencilerimizin kartlarına ait vize tarihlerinin dolmasının ardından 1 ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.

4) Kısmi zamanlı çalışan ve staj yapan öğrenciler; Üniversitemizde kısmi zamanlı çalışan öğrenciler ile ders müfredatlarına göre staj yapan öğrencilerimizden Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş işlemleri yapılmadan önce kendilerinden SGK’dan müstehaklık belgesi alması istenir. Ailesi tarafından bakmakla yükümlü bulunan öğrencilerimiz hakkında üniversitemiz tarafından iş kazası ve meslek hastalığı primleri yatırılır. Bakmakla yükümlü bulunmayan öğrencilerimize ise iş kazası ve meslek hastalıkları primlerinin dışında genel sağlık sigortası primleri de üniversitemiz tarafından yatırılır. Bu kapsamda olan öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası primleri 30 iş gününü doldurduğunda öğrencilerimiz kendileri üzerinden sağlık yardımlarından faydalanabilirler.

5) Yabancı uyruklu öğrenciler; Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde burslu olarak yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler dışında kalan öğrencilerimiz Üniversitemiz tarafından her dönem başında ders kayıtlarını yaptırmalarını takiben Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde kayıt yaptırmış olduğu dönem ayları için borçlandırılır. Öğrencimizin bu prim giderlerini ödemesi ile Genel Sağlık Sigortalılığı hakkı başlar. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri öğrencilere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından sağlık karnesi verilerek üniversitemizce karşılanır.

BARINMA

Yurtkur

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 20 bölge müdürlüğünden biri olan bölge müdürlüğümüz 02.01.1998 tarihinde kurulmuştur.

Bolu ilinde 10 adet yurt bulunmaktadır. KYK Yurtlarının güncel bilgisi aşağıdaki linkte bulunmaktadır. 

TÜM KYK YURTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Beslenme Hizmetleri

Başkanlığımız; Üniversitemizin Gölköy ve Şehir Yerleşkesi,Gerede,Yeniçağa,Mengen,Seben ve Mudurnu ilçelerinde bulunan yemekhanelerinde öğrenci ve personelimize beslenme hizmeti vermektedir.Bu hizmeti ihale sonucu belirlenen özel firmalar eliyle sunmaktadır.Diyetisyen tarafından öğrencilerimizin gelişimleri de göz önüne alınarak hazırlanan menülerle öğrenciye ve personele her öğünde seçmeli  4 kap öğlen ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Yemeklerin hijyenik koşullarda daha sağlıklı çıkartılabilmesi için kontrol teşkilatı oluşturulmuştur. Öğrenci ve personelimiz yemeklerden belirli bir katkı ücreti karşılığında yararlanmaktadır. 

ULAŞIM

*Ankara İstikametinden Gelecekler İçin; Bolu Batı Otoban Çıkış-İstanbul İstikametine Dönüş(Sağa Dönüş)-1.Işıklarda Abant İzzet Baysal Üniversitesine Dönüş (Sola Dönüş)

*İstanbul İstikametinden Gelecekler İçin: Abant Otoban Kavşağı Çıkış-Ankara İstikametine Dönüş(Otoban Çıkışındaki 1.Işıklardan Sola )-4,5-5 Km sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesine Dönüş (4,5-5 Km sonra 2.Işıklardan Sağa Dönüş )

Ulaşım ve Yerleşim

 

SIKÇA

SORULAN

SORULAR

Üniversitemiz hakkında aklına takılan soruların cevabını bulabilmek için sürekli güncelenen SSS sayfamıza göz atabilirsin.

İLETİŞİM

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 Gölköy Yerleşkesi 14030 – Merkez / Bolu

 Telefon: 374 254 10 00

 Faks: 374 253 45 06

 Web: http://ibu.edu.tr

 REHBER